projecten + advies
nieuws
cv
contact
terug naar overzicht

vorige

bredeschool Kluizeweg Arnhem

Uitbreidingstudie van bestaande scholencluster tot bredeschool met vier basisscholen waarvan een voor speciaal onderwijs, twee gymzalen, een buurtcentrum en peuterspeelzaal. De uitbreiding betreft 2+4 lokalen.

 

Onderzocht is of het mogelijk is drie van de vier scholen fysiek te koppelen met de uitbreiding waardoor beter ingespeeld kan worden op groei en krimp als gevolg van wisselende leerlingen aantallen.

Op basis van verschillende varianten zijn stedenbouwkundige en landschappelijke afwegingen gemaakt, en bouwkosten bepaald.

 Locatie: Arnhem
Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
volgende
Bezoekadres:  -  -  -  - Tel: +31-(0)26-37 91 895
Postadres: Flierensestraat 39 - 6691GB - Gendt
E-mail: info@aarsenarchitect.nl
sluiten