projecten + advies
nieuws
cv
contact
terug naar overzicht

vorige

vso cluster3 Arnhem

Haalbaarheidonderzoek en ontwerpstudie huisvesting VSO3 met twee scholen, sportzaal, sporthal, terrein, sportveld, parkeren, verkeer en landschap.

Doelen van de studie zijn invulling geven aan de ambitie van de gemeente een regiofunctie te vervullen voor speciaal onderwijs. Een inhaalslag maken in de kwaliteit van huisvesting en onderwijs. Efficiëntere inzet van voorzieningen voor onderwijs en derden en ruimtewinst boeken voor versterken van de landschappelijke kwaliteit. Terugdringen van de exploitatielast.

Diverse scenario’s voor verbouw en nieuwbouw zijn ontwikkeld en doorgerekend op bouwkosten, investering en total costs of ownership. In samenwerking met Andries Geerse Stedenbouwkundige is een ontwerpstudie verricht naar de inpassing op twee locaties in een landschappelijk waardevol gebied. Daarbij is continue de dialoog gezocht met de gemeente, de scholen en zorgpartners in hetzelfde gebied om te komen tot synergie en zorgvuldige inzet van omgeving.Locatie: Arnhem
Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Naamsvermelding project: gedeeltelijk in samenwerking met Andries Geerse stedenbouwkundige
volgende
Bezoekadres:  -  -  -  - Tel: +31-(0)26-37 91 895
Postadres: Flierensestraat 39 - 6691GB - Gendt
E-mail: info@aarsenarchitect.nl
sluiten