projecten + advies
nieuws
cv
contact
terug naar overzicht

vorige

Unielocatie Speciaal Onderwijs Cluster 2

Arnhem voorziet in de huisvesting van speciaal onderwijs voor de grote regio Oost Nederland. Scholen die vaak in versnippert in de stad in hergebruikte gebouwen en tijdelijke noodvoorzieningen onderdak vinden. Eén van de vormen voor speciaal onderwijs in Arnhem is cluster 2, dat zijn dove, slechthorende en/of kinderen met spraakmoeilijkheden.

 

Brengen en halen van alle kinderen veroorzaakt een grote verkeersdruk en claimt veel ruimte op het terrein van de locatie. Dit was aanleiding om twee verschillende locatie te onderzoeken, ieder met een geheel eigen karakter. De een volledige nieuwbouw en door woningen omsloten, de ander langs een uitvalsweg van de stad met een bestaand gebouw welke hergebruikt dient te worden. Op basis van een verkeersonderzoek en een zeer globaal ruimteprogramma zijn vlekkenplannen voor beide locaties gemaakt. Ook is er onderzoek gedaan naar de gebruiksmogelijkheden van het bestaande gebouw, en onderzocht of de locaties tevens mogelijkheden bieden voor het huisvesten van speciaal voortgezet onderwijs cluster 2. De unielocatie zou dan ook kunnen voorzien in een doorlopende leerlijn van primair naar voortgezet onderwijs.

 

De bevindingen zijn aan gemeente en schoolbesturen gepresenteerd in de vorm van een kansenboek. Op basis van de verschillenanalyse in dit kansenboek kunnen besturen en gemeente een voorkeur voor een van de locaties uitspreken. Als aanvulling op het kansenboek hebben we voor beide locaties een investeringsraming gemaakt en deze aan de gemeente Arnhem gepresenteerd in de vorm van een kostenboek.

 


bekijk alle foto's van dit project

Locatie: Arnhem
Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
volgende
Bezoekadres:  -  -  -  - Tel: +31-(0)26-37 91 895
Postadres: Flierensestraat 39 - 6691GB - Gendt
E-mail: info@aarsenarchitect.nl
sluiten